Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 177 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

81 - 90 van 177 resultaten

Op zaterdag 15 oktober 2016 organiseerde Domus Medica een congres voor huisartsen en andere eerstelijnswerkers. Het Instituut zat er een workshop voor over beroepsgeheim en partnergeweld.

Bij de vernieuwing van de Raad van Bestuur van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) zijn Michel Pasteel en Liesbet Stevens, directeur en adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, benoemd als vertegenwoordigers voor België.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een ‘Handleiding voor de integratie van de genderdimensie in de procedures voor de toekenning van subsidies’ gepubliceerd. Deze handleiding legt uit op welke manier overheidsinstellingen ervoor kunnen zorgen dat er bij het gebruik van subsidies rekening gehouden wordt met eventuele verschillen tussen vrouwen en mannen

De Standaard publiceerde op 15 juli een stuk van Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut, waarin zij aangeeft hoe vrouwen zich van bij hun eerste baan tegen ongelijkheid kunnen wapenen.

Jammer genoeg moet het Instituut meedelen dat het vanaf 1 januari 2017 geen projectsubsidies meer zal verlenen, en dit als gevolg van de besparingsmaatregelen die alle overheidsinstellingen treffen.

Op 3 februari 2016 werd een samenwerkingsprotocol van kracht tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Op 7 juni 2016 werd het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) 2016-2019 officieel voorgesteld. Dit document wordt om de vier jaar door de ministers van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van Justitie gepubliceerd en is de leidraad van de politiewerking.

Gezien het grote succes van het aantal subsidieaanvragen dit jaar moet het Instituut met spijt meedelen dat het hiervoor voorziene budget volledig is uitgeput.

Het Verdrag van de Raad van Europa over de preventie van en de strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, ook het Verdrag van Istanbul genoemd, werd op 14 maart 2016 door België geratificeerd.

Op 20 april co-organiseerden Equinet en the Human Rights Commission een rondetafel event in het Europees Parlement in Brussel waar de combinatie werk en privéleven, zwangerschaps- en ouderschapsgerelateerde discriminatie aan bod kwamen.

Pagina's

81 - 90 van 177 resultaten