Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 309 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

101 - 110 van 309 resultaten

Volgens een binnenkort te verschijnen studie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werden 3 van de 4 werkende vrouwen geconfronteerd met minstens één vorm van discriminatie, benadeling, ongelijke behandeling en spanningen op het werk op basis van hun zwangerschap of moederschap. Daarom lanceert het Instituut een nieuwe sensibiliseringscampagne, ‘Mama blijft aan boord’.

Op 22 oktober is het  10 jaar geleden dat Sadia Sheikh door haar familie werd vermoord vanwege haar geslacht en omdat ze een gedwongen huwelijk had geweigerd. In deze zaak werd, dankzij de tussenkomst van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, voor de eerste keer in België een eermisdrijf veroordeeld, het geslacht van het slachtoffer erkend als een verzwarende omstandigheid en een poging tot gedwongen huwelijken bestraft.

In de Gender Equality Index van het European Institute for Gender Equality (EIGE) krijgt elke lidstaat een algemene score op 100, waarbij 100 totale gendergelijkheid betekent. Deze score wordt berekend op basis van indicatoren uit zes specifieke domeinen.

Vandaag stelt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de resultaten van de enquête ‘Achtervolgt partnergeweld je op het werk?’ voor. Uit een bevraging van ongeveer 2000 Belgische werknemers, blijkt dat partnergeweld wel degelijk een impact heeft op het functioneren van een slachtoffer en diens collega’s.

Op 27 en 28 februari hostte het Instituut het internationaal symposium rond vrouwelijke genitale verminking. Op dit symposium werden de resultaten van het internationaal onderzoeksproject 'FGM-PREV' gepresenteerd. De resultaten van het onderzoek zijn nu gepubliceerd in het rapport Estimating fgm prevalence in Europe, findings of a pilot study.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hebben, in samenwerking met de  Algemene Directie Statistiek en het Federaal Planbureau, het rapport 2017 over de loonkloof opgesteld.

Zoals elk jaar maakt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de balans op van de meldingen die het over discriminaties op grond van geslacht en/of gender ontvangen heeft.

Sinds enkele jaren wordt zowel op internationaal niveau als in België meer aandacht geschonken aan 'eergerelateerd geweld' of de 'eerwraak'. Onder deze vormen van geweld vallen de vrouwelijke genitale verminkingen, de gedwongen huwelijken en de gedwongen wettelijke samenwoning.

In samenwerking met het Transgender Infopunt lanceert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een grote online-enquête op www.transgenderinbelgium.be.

In samenwerking met de drie Belgische vakbonden, ACV, ABVV en ACLVB, lanceert het Instituut een enquête over de ervaringen van werknemers met partnergeweld.

Pagina's

101 - 110 van 309 resultaten