Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 422 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

251 - 260 van 422 resultaten

Op 7 juni 2016 werd het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) 2016-2019 officieel voorgesteld. Dit document wordt om de vier jaar door de ministers van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van Justitie gepubliceerd en is de leidraad van de politiewerking.

De gelijkheidsbevorderende organen in Europa, waaronder Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in België, hebben vandaag de dag een onmisbare rol te spelen in Europa. Ze moeten meer garanties krijgen om hun opdrachten te kunnen vervullen met de nodige onafhankelijkheid en middelen.

Amazone, het Kruispunt Gendergelijkheid, stelt haar campagne #KinderenToegelaten voor in aanwezigheid van Bianca Debaets, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Gelijke Kansen,  Isabelle Simonis, minister voor Vrouwenrechten en Gelijke Kansen en Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde vandaag over het beroep tot nietigverklaring van de wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte.

Gezien het grote succes van het aantal subsidieaanvragen dit jaar moet het Instituut met spijt meedelen dat het hiervoor voorziene budget volledig is uitgeput.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen analyseerde de meldingen die het in 2015 ontving en stelt vast dat vrouwen, ondanks het principe van gelijke rechten en het feit dat vrouwen de meerderheid van de bevolking uitmaken, de grootste slachtoffers van discriminatie en ongelijkheid blijven.

Het Verdrag van de Raad van Europa over de preventie van en de strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, ook het Verdrag van Istanbul genoemd, werd op 14 maart 2016 door België geratificeerd.

Op 20 april co-organiseerden Equinet en the Human Rights Commission een rondetafel event in het Europees Parlement in Brussel waar de combinatie werk en privéleven, zwangerschaps- en ouderschapsgerelateerde discriminatie aan bod kwamen.

Op woensdag 20 april 2016 kwam de interdepartementale coördinatiegroep van het NAP 2015-2019 voor de eerste keer samen in de lokalen van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een dertigtal klachten ontvangen na de beslissing van de Koninklijke Belgische Zwembond om te stoppen met  gemengde waterpoloteams.

Pagina's

251 - 260 van 422 resultaten